Antall lokaliteter: 1
Lokalitet Kommune Fylke Høyde Areal daa Verdivurd. Prosjekt Reg.år
Snellingsrøysene Nannestad, Lunner AKE, OPL 485-612 2581 *** Frivilligvern 2013 2013