Antall lokaliteter: 1
Lokalitet Kommune Fylke Høyde Areal daa Verdivurd. Prosjekt Reg.år
Kjøljua Nordre Land OPL 243-417 654 5 Bekkekløfter 2007, Oppland 2007