Antall lokaliteter: 1
Lokalitet Kommune Fylke Høyde Areal daa Verdivurd. Prosjekt Reg.år
Torsvatnet Mosvik NTR 229-496 10542 ** Statskog 2006, Fosen 2006